Kiinteistökehitys

Tarjoamme asiantuntemustamme kiinteistön omistajille, kiinteistösijoittajille sekä kiinteistöjen käyttäjille kiinteistönkehityshankkeissa. Yhteistyökumppaneidemme kautta voimme tarjota lisäarvoa tuottavia palveluita esimerkiksi kiinteistökehityshankkeen suunnitteluun, hankekehitykseen sekä rahoitussuunnitteluun.

Kiinteistön omistajille tarjoamme kiinteistösijoitus- ja kiinteistöstrategioihin liittyvää konsultointia, joka sisältää mm. kohteen analyysin, toimenpidesuosituksen sekä käytännön toimenpiteiden suorituksen mukaanlukien vuokraus, myynti, osto ja kehittäminen.

Innovations & technology

Kiristyvän kilpailun ja muutostarpeiden nopeutuessa markkinat edellyttävät yritykseltä innovatiivisuutta ja reagointinopeutta läpi koko organisaation. Uuden teknologian on nivouduttava aikaisempaa joustavammin osaksi yrityksen strategiaa ja käytännön toimintaa.

Inios Innovations & technology tuottaa innovaatioiden kehittämiseen tähtääviä palveluita ja tuotteita. Vahva osaaminen uuden teknologian hyödyntämisessä ja kehittämisessä yhdistettynä innovatiiviseen lähestymistapaan tuottaa laadukkaita ja toimivia ratkaisuja.

Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä Iniokseen sähköpostitse: info@inios.fi

Osoite: Tekniikantie 12, 02151 Espoo